Regels

Regelement van Speel-o-theek de Maten:

UITLEENTERMIJN
Na 4 weken moet het geleende materiaal teruggebracht worden. Deze datum wordt op het inlegvel van uw lidmaatschapskaart gestempeld. Er kan eenmaal voor een periode van 2 weken worden verlengd op vertoon van uw pasje, tijdens de openingsuren van de speel-o-theek. Dit m.u.v. het zomerspeelgoed. Wordt speelgoed te laat ingeleverd, dan wordt er boete berekend. De 1e 14 dagen €0,75 per week per stuk. De volgende 14 dagen wordt dat €1,00 per week per stuk. Na 4 weken €1,25 per week per stuk, plus eenmalig €3,50 boete. Daarna blijft het €1,25 per week per stuk. Na 8 weken te laat inleveren 10% van de aanschafwaarde per stuk speelgoed, extra. Het geld van de boetes wordt gebruikt voor de aanschaf / vervanging van materialen. Als het speelgoed wordt ingeleverd, dan wordt dit achter de balie gezet. Na sluitingstijd wordt het pas weer in de stellingen geplaatst. Dit doen wij omdat het speelgoed dan rouleert op de verschillende uitleenuren.

OPZEGGEN
Alle abonnementen worden automatisch in september verlengd. Indien u uw lidmaatschap wilt opzeggen dan graag van te voren aangeven. Dit dient in de speel-o-theek te gebeuren en dan kunt u het uitleenpasje inleveren. Er kan geen restitutie plaatsvinden van abonnementsgeld.

BESCHADIGD OF NIET COMPLEET MATERIAAL
Speelgoed wordt bij inlevering gecontroleerd. Mocht er iets aan het materiaal ontbreken dan krijgt u één week de tijd om het ontbrekende stuk materiaal terug te bezorgen. Is het dan niet terug, dan worden de vervangingskosten van het ontbrekende materiaal in rekening gebracht. Speelgoed dat beschadigd wordt ingeleverd, wordt door ons bekeken en afhankelijk van de beschadiging wordt boete betaald. Indien u het speelgoed schoon en compleet en optijd inlevert, ontvangt u een stempel, bij 10 stempels mag uw kind grabbelen.

HOE KUNT U PROBLEMEN ZOVEEL MOGELIJK VOORKOMEN
Niet door kinderen weinig met het materiaal te laten spelen, of alleen onder toezicht, want materiaal is om mee te spelen en dan is het begrijpelijk dat er wat mee gebeuren kan. Wij raden u aan om het speelmateriaal na te tellen en na te kijken voor u het meeneemt. Was daarvoor geen mogelijkheid in de Speel-o-theek doet u dit dan bij thuiskomst. Klopt het niet, er kan in de Speel-o-theek mee gespeeld zijn, bel het dan binnen 24 uur door naar het materiaalbeheer. Telefoonnummer: 055-3016852 (staat ook achter op het pasje). Indien u dit verzuimt komen de kosten voor uw rekening. Als u b.v. ’s avonds speelgoed opruimt, controleer dan van tijd tot tijd het materiaal, vooral als u iets geleend heeft met veel losse onderdelen. Is er iets weg, dan is de kans dat u het vindt groter.

SPELEN MAG, OPRUIMEN MOET
Het is vanzelfsprekend dat de kinderen tijdens de uitleentijden in de Speel-o-theek mogen spelen. Op die manier kan er plezierig worden uitgekozen wat er mee naar huis gaat. Wel is het prettig als u, voordat u naar huis gaat, even kijkt wat uw kind uit de kast heeft gehaald en het terug zet. Zo blijft alles overzichtelijk.

SCHOONMAKEN VAN HET MATERIAAL
Met het materiaal dat in de kasten staat, wordt gespeeld. Het valt op de grond, er wordt op gesabbeld, er wordt op getrapt enz. Reden genoeg om u te adviseren het materiaal voor gebruik schoon te maken.(vooral als uw kind nog graag alles in de mond stopt). Wij vragen u het ook weer schoongemaakt in te leveren. Voor diegene die het speelgoed vuil inlevert brengen wij €3,00 schoonmaakkosten in rekening.

AANSPRAKELIJKHEID
De speel-o-theek kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen door het gebruik van geleende materialen.